Vaaliteemat

VAALITEEMAT

Lasten ja nuorten hyvinvointi:

 1. Koulutukseen ja sivistykseen pitää panostaa
 2. Painopiste ennaltaehkäisevään työhön
 3. Harrastaminen mahdollistettava jokaiselle

Eriarvoisuuden vähentäminen:

 1. Ei anneta kenenkään syrjäytyä
 2. Jokaisella on oikeus perusturvaan
 3. Tuloerojen luomaa kuilua on kavennettava

Puhdas luonto:

 1. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tärkein tehtävämme
 2. Luonnon monimuotoisuutta täytyy vaalia
 3. Luonto voi hyvin ilman ihmistä, mutta ihminen ei voi hyvin ilman luontoa

Kulttuuri:

 1. Taiteen ja kulttuurin asemaa on vahvistettava
 2. Tuodaan kulttuuri lähelle ihmisten arkea

 

  Miksi juuri lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa panostaa?

  Jos lapsi voi huonosti, heijastuu se myös vanhempiin ja silloin hekin voivat huonosti. Ja jos vanhemmat voivat huonosti, heijastuu se työelämään ja tuottavuuteen negatiivisesti. Jos taas työikäinen voi huonosti, emme pysty huolehtimaan ikäihmisistä. Tämä ketju meidän on muutettava positiiviseksi: Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, voivat heidän vanhempansa ja isovanhempansakin hyvin. Kun lapsi saa kasvaa hyvinvoivana, tulee hänestä aikanaan hyvinvoiva aikuinen, jolla on edellytyksiä tehdä töitä ja jatkaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa seuraavissa sukupolvissa eteenpäin. On olemassa negatiivinen kierre ja positiivinen kierre. Kumman valitsemme?

  Miten lasten ja nuorten hyvinvointia sitten luodaan/vahvistetaan?

  Varhaiskasvatus, laadukas perus- ja toisen asteen opetus/koulutus sekä riittävät tukipalvelut kuten toimiva oppilashuolto on taattava kaikille. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus aidosti läsnäolevaan ja kuuntelevaan aikuiseen. Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin niin varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa kuin lastensuojelussakin täytyy panostaa nykyistä enemmän. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi tarjota mahdollisuus harrastukseen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen koko yhteiskunnassa tukee meidän kaikkien hyvinvointia.

  Tässä vain osa ajatuksistani. Olethan minuun yhteydessä, niin keskustellaan lisää!

   

  Kuka Jani kuva 2

  Valokuva: Riikka Kajander