PUHEENVUORO: Toisen kotimaisen kielen tuntimäärien lisäämiseksi yläkoulussa ( 16.06.18 )

ALOITE TOISEN KOTIMAISEN KIELEN TUNTIMÄÄRIEN LISÄÄMISEKSI YLÄKOULUSSA

Uudessa opetussuunnitelman perusteissa muutettiin B1-kielen, eli Lohjalla toisen kotimaisen kielen tuntijakoa siten, että kielen opiskelu aloitetaan jo 6.-luokalla. Kokonaistuntimäärää ei nostettu, vaan 2 vuosiviikkotuntia siirrettiin yläkoulusta alakouluun. Uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan toista kotimaista kieltä opiskellaan Lohjan kouluissa 6.luokalla ja 7. luokalla 2 tuntia viikossa sekä 8. ja 9.luokalla ainoastaan 1 tunti viikossa. Varhaistettu aloitus opiskelussa on hyvä, mutta kielen oppimisen kannalta yläkoulun vähennetty tuntimäärä riittää ehkä opetetun ruotsinkielen ylläpitoon, muttei uuden oppimiseen. Näin ollen nuoret siirtyisivät mm. Lukioon seitsemännen luokan tiedoilla. Jo tällä hetkelläkin lukiolaisilla on ruotsinkielen kurssien suorittaminen vaikeaa ja taso on laskenut. On jouduttu räätälöidä tukikursseja läpipääsyn johdosta. Uskon, että mitä vähemmän osaat, sen vähemmän motivoidutkin opiskeluun.

Helsingissä ja Espoossa on päätetty koko kunnan kattavasti kahdesta ylitunnista B1-ruotsin osalle siten, että kieltä opiskellaan 6. - 9. luokilla kaksi tuntia viikossa. Kauniaisissa ylimääräisiä B1-ruotsintunteja lisättiin yläkouluun yhteensä kolme. Ruotsintunteja on lisätty useissa muissakin kunnissa ympäri Suomea, kuten 18 kunnassa Etelä-Pohjanmaalla, Rovaniemellä ja Vaasassa.

Kuten kieltenopettajat aloitteessaan sanovat: Lohja on kaksikielinen kunta, joka mainostaa tarjoavansa laadukkaan, kaikille avoimen ja yhtenäisen oppimispolun. Lohjalaiset nuoret kilpailevat koulutus-, harjoittelu- ja työpaikoista pääkaupunkiseudun nuorten kanssa. Jatko-opinnoissa he ovat epätasa- arvoisessa asemassa pääkaupunkiseudun nuorten kanssa, sillä heidän päättöarvosanansa muodostuu hyvin erilaisilla tiedoilla kuin pääkaupunkiseudulla asuvien. Heikko ja suppea ruotsin kielen taito voi vaikeuttaa myös työelämään sijoittumista.

Valveutuneet, tilanteen tiedostavat vanhemmat vertailevat kuntien tuntijakoja ja ottavat selvää kuntien kielitarjonnasta muuttoa suunnitellessaan. Missä määrin Lohja on valmis menettämään tulevia ja/tai nykyisiä asukkaita kieltenopetusta tukeviin kuntiin?

Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus B1-ruotsin osalta on aloitettu yläkouluissa tänä syksynä 2017. Vielä ehtii vaikuttamaan tuntimäärään, jolla lohjalaiset nuoret opiskelevat jatkossa ruotsia 8. ja 9. luokalla. Muutoin opetuksen määrä tippuu tulevilla 8-luokkalaisilla ensi lukuvuoden alusta.

B1-kielen opetukseen lisätuntien lisääminen lukuvuodelle 2018-2019 on kustannuksiltaan nykyisillä 7.luokan oppilas- ja opetusryhmämäärillä tuleville 8.luokille yhteensä 33h/vko, 89 040 euroa/v. Vuoden 2018 syksyn osalta kustannus olisi noin 44 450 euroa.

Suuren oppilasenemmistön ruotsinkielen taito tulee edelleen heikkenemään, ellei 8. ja 9. luokan lisätunteihin löydy Lohjalla rahaa. Toivottavasti ne rahat löytyvät jostakin myös lohjalaisia nuoria varten.

VASTAESITYS:

Esitän lisämäärärahan hyväksymistä toisen kotimaisen kielen lisäämiseksi suomenkielisissä yläkouluissa.

Lohjalla 16.05.2018

Jani Méling
Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja
Itäisen Lohjan selvitystyöryhmän jäsen