PUHEENVUORO: Ryhmäpuhe Karstun koulusta ( 16.05.18 )

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut kuulijat

Karstun koulusta on puhuttu pitkään ja monella eri valtuustokaudella. Nyt se on jälleen esityslistalla. Lohja kuten moni muukin Suomen kaupunki on haastavassa tilanteessa ajatellen koulujen kuntoa ja korjaustarvetta. Sisäilmaongelmat ovat räjähtäneet käsiin kirjaimellisesti. Myös Karstun koululle tehtiin kuntokartoitus, jossa todettiin joitain korjaustarpeita, muttei sisäilmaongelmaa. Kuntokartoituksen jälkeen kehittämisjohtaja Eero Soinio raportoi, että ilman peruskorjausta Karstun koulun vanhoja rakennuksia voi käyttää 2-3 vuotta. Jos taas Karstun koulun rakennuksia on tarkoitus käyttää pitkään koulukäytössä, rakennuksia on remontoitava. Alakoulussa, jossa vain teknisen työn luokka ja yläkoulussa, jossa opetustilat on tehtävä perinpohjainen peruskorjaus, ja huoltorakennus on korjattava perusteellisesti tai korvattava uusilla tiloilla.

Koulua siis voidaan jatkaa raporttien mukaankin 2-3 vuotta ilman suurempia investointeja. Korjausehdotuksia on paljon, mutta hinnat on niistä vain arvioita. Korjausehdotuksen mukaan kaikki ulkoseinät täytyisi sisäpuolelta purkaa hirsipintaan asti, jotta tervapaperit saadaan poistettua. Vanhasta tervapaperista löytyy aina PAH-yhdisteitä. Sisäilmasta niitä ei kuitenkaan löytynyt. Ainoa haitallista mikrobikasvustoa löytyvä kohta oli alakoulun eteisessä, joka on pieni korjausinvestointi senkin tilan jatkuvuuden kannalta. Teknisentyön opetus onnistuu siellä kyllä, ilman kuljetusta Routiolle.

Ojamon koulun yhdeksän luokkaa tarvitsee tällä hetkellä väistötiloja. Tulevaisuuden tarvetta emme osaa sanoa. Voi olla, että Ojamolla tarvitaan lisäväistötiloja ja mikä on mm. Järnefeltin koulun tai Mäntynummen ylätalon kohtalo. Tämän ja tulevaisuuden väistötilatarpeen johdosta meillä ei ole varaa sulkea koulua, jossa lapset viihtyvät ja voivat hyvin. Tämä jos mikä on kustannustehokasta ja halvinta väistötilaa Lohjalla.

Maanantaisessa valtuustoinfossa kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku totesi, mm. Pullissa ja Lieviöllä on tulossa rakennusbuumi, joka kertoo kylien vahvistumisesta. Karstu-Karkaliseuran puheenjohtaja toteaa kirjoituksessaan, että onko nyt aika muuttaa suuntaa ja nostaa Lohjan väkiluku kasvuun? Tähän on käytettävä kaikkia keinoja ja yksi niistä on maaseudun pitäminen elinvoimaisena ja kyläkoulujen kehittäminen, joissa hyödynnetään myös yritysten tukeminen. Kaupungin ja kylien monimuotoisuuden ymmärtäminen lisää koko Lohjan vetovoimaa. Lohjalle mahtuu eri kokoisia yksiköitä ja keskittymiä. Karstu-Karkali seura on tehnyt ansiokkaasti kylän kehittämissuunnitelman ja on valmis parantamaan Lohjan vetovoimaisuutta yhdessä kaupungin ja alueen matkailuyrittäjien kanssa. Kaupunki vois olla tukemassa Karstun kehittämistä myös selvittämällä mahdollisuutta päivittää Karstun oikeusvaikutukseton kaava oikeusvaikutteiseksi tai selvittää, minne voidaan rakentaa nykyisillä suunnittelutarveratkaisuilla omakotitaloasustusta Karstun kyläalueella. Kyläyhdistys puolestaan voisi selvittää maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja. Miksi emme antaisi tähän mahdollisuutta?

Nyt Karstun koulu voisi jatkaa esityksen mukaisesti 2-3 vuotta, kunnes Ojamon yhtenäiskoulu, Laurentiustalo sekä itäisen Lohjan kouluverkko valmistuus. Tämän jälkeen voisimme uudelleen arvioida kylän kehittymistä, jonka pohjalta myös Karstun koulun jatkoa.

Vihreiden ryhmän enemmistö on sen takana, että Karstun koulu jatkaa toimintaansa vuoteen 2021, jolloin tilannetta tarkastellaan uudestaan.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta;
Jani Méling