KIRJOITUS: ONNEA Lohja, Lapsiystävällinen kunta ( Julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä 19.01.18 )

Lohja päätti hakea Lapsiystävällinen kunta – tunnustusta jo 2014 ja nyt se on saavutettu. Lapsiystävällinen kunta- tunnustus on myönnetty Lohjalle. Tästä saamme olla ylpeitä.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Mallissa mukana olevat kunnat ovat sitoutunet kehittämistyöhön lasten ja nuorten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittämä tavoitelista, joista Lohja valitsi toimintaohjelman painopisteeksi: Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lohja on tehnyt jo nyt paljon työtä lasten ja nuorten eteen. Mm. aloitteeni toimivien rakenteiden ja mallin laatimisesta vartti- ja nuorisovaltuustojen toiminnan vakiinnuttamiseksi, jotta aito vaikuttaminen ja osallisuus toteutuisi, on ponnekkaasti lähtenyt valmisteluun. Myös Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2017. Suunnitelmassa sitoudutaan lapsiystävällinen kunta – toimintamalliin.

Varsinkin tällä hetkellä, kun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella on tulossa isoja ja haastavia päätöksiä, on tärkeää, että kaupungin päätöksentekoa kehitetään niin, että lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa on osa päätöksentekomekanismia. Ensiarvoisen tärkeää tämä on juuri nyt Karstun alueen opetuksen järjestämistä tarkasteltaessa. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen niin päätöksenteossa kuin lapsiin kohdistuvassa toiminnassa on myös yksi Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman kehittämiskohteista. Lapsivaikutusten arvioinnilla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja näin tapahtuu aito kuuleminen päätöksiä tehtäessä. Tämä tuo myös läpinäkyvyyttä päätöksentekoon sekä selkeyttä siihen, miten asioiden valmistelussa on arvioitu hyötyjen ja haittojen vaikutusta.

Tunnustus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Se ei siis tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta jatkuvasti. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Tulevaisuuden haasteemme onkin, että lapsia ja nuoria koskevia asioita tarkastellaan kokonaisuutena ja heitä koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Jani Méling (Vihr.)
Kaupungin valtuutettu
Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja