KIRJOITUS: Nyt on aika vaikuttaa! ( Länsi-Uusimaa lehti: Kirjoitusvieras 16.03.19 )

Nyt on aika vaikuttaa

Sain kunnian osallistua Lohjan Yhteislyseon lukion vaalipaneeliin, jossa vastailimme opiskelijoiden valmistelemiin kysymyksiin. Hienoja kysymyksiä oli laidasta laitaan, vaikka kaikkeen ei perusteluja ehtinytkään antamaan. Yhtä kysymystä jäin kuitenkin miettimään: ”Miten kansanedustajana otat huomioon nuorten mielipiteet?” Jäin paneelin jälkeen vielä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa ja vaikutuin jälleen kerran heidän ajatuksistaan.

Edessä on tärkeä vaalikevät. Äänestäjillä on tuhannen taalan paikka vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Ensin eduskuntavaalit ja heti perään europarlamenttivaalit. Alle 25-vuotiaista äänestäjistä yli kaksi kolmasosaa jätti viime kuntavaalit kokonaan väliin. Ja edellisissä eduskuntavaaleissakin alle 25-vuotiaiden äänestysaktiivisuus jäi alle 50 prosenttiin. STTK:n teettämän kyselyn mukaan nuorten äänestysaktiivisuus on nyt kuitenkin nousussa. Tämä on loistava asia! Näissä vaaleissa päätetään monista nuorille tärkeistä asioita kuten ympäristö- ja ilmastokysymyksistä, koulutuksesta, perusturvasta sekä ihmisoikeuskysymyksistä. 

Juuri julkaistun Nuorisobarometrin mukaan kolme neljästä suomalaisnuoresta kokee melko tai erittäin suurta epävarmuutta tai turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi.  Nuoret, haastakaa ehdokkaita! Vaatikaa perusteluja, miten ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.

Tärkeää tietoa ehdokkaiden näkemyksistä löytyy niin vaalikoneista kuin ehdokkaiden kotisivuiltakin. Niihin kannattaa tutustua! Lisäksi järjestetään toivottavasti monia nuorten ja poliitikkojen yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa nuoret voivat haastaa ehdokkaita itselleen tärkeiden asioiden parissa. Tällaisia tilaisuuksia järjestetään mm. Luksiassa seuraavien viikkojen aikana. Itse toivon, että nuo vierailut tarjoavat sitä avointa keskustelua, mikä olisi tärkeää niin nuorten kuin poliitikkojenkin näkökulmasta.

Haluan myös haastaa kaikki nuorten huoltajat: Tulkaa äänestämään yhdessä lastenne kanssa. Näin nuoren ensimmäisen äänestyskerran kynnys muuttuu matalammaksi. Nyt on aika vaikuttaa tulevaisuuteen!

Nähdään äänestämässä!

Jani Méling (vihr.)

Kaupunginvaltuutettu

Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja