KIRJOITUS: L-U vastine lokakuu/2020: Lautakuntamme toiminnasta ( Länsi-UUsimaa 28.10.20 )

Leo Rintanen hämmästeli Länsi-Uusimaa lehden mielipidekirjoituksessaan 27.10.2020 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan sekä lautakunnan puheenjohtajan toimintaa. Asiantuntijalautakunta edustaa kaupungissa opetuksen järjestäjää ja päättää asioista demokraattisesti. En siis ymmärrä Rintasen kirjoittamaa ”omaan pussiin” pelaamista, koska kaikki päätökset vaativat lautakunnissa enemmistön.

Kuten jo aikaisemmin lehdessä kerroin, en koe lautakunnan tehneen valtuuston linjauksien vastaista päätöstä. Yksi kaupunkimme arvoista on asukaslähtöisyys. Olemme linjanneet, että merkittävissä päätöksissä, kuten esim. koulujen lakkauttaminen, tehdään aina ennakkovaikutusten arviointi, joka pitää sisällään lapsivaikutusten arvioinnin. Lautakunta ei siis ottanut Nummenkylän ja Pullin koulua pois tasapainotuslistalta vaan koki, ettei aitoa kuulemista ja vaikuttavuuden arviointia lopullisen päätöksen tueksi ehditä tehdä näin nopeassa aikataulussa. Siksi lautakunta esitti asian siirtämistä vuodella. Keskustelussa oli esillä myös Koulutoiminnan järjestämisen periaatteet- työryhmän raportti, minkä lautakunta hyväksyi esitettäväksi hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Raportissa esitetään linjauksia mm. opetusryhmien kokoon liittyen. Jos näitä kriteereitä noudatetaan, ei säästöä opetusryhmien osalta vielä ainakaan ensi vuonna toteudu, vaikka Nummenkylän ja Pullin koulut lakkautettaisiin. Koska opetuksessa ei säästetäkään, kuljetusoppilaiden määrästä aiheutuvat kustannukset ovatkin vain lisäkustannuserä.  Aikaisempien linjausten mukaan vastaanottavan koulun kuntoluokan tulee olla vähintään 75%. Tämä ei tällä hetkellä kaikilta osin toteudu. Lautakunta pyrkii parhaansa mukaan tekemään päätöksiä, joita pohditaan lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Tässä tapauksessa lautakunta katsoi, että lakkautettavien koulujen lasten ja perheiden etu on se, että koulut voivat toimia vielä vuoden nykyisissä tiloissa.

Lautakunta olisi valmis antamaan Nummenkylän ja Pullin kouluille vuoden lisäaikaa, jotta todelliset säästöt pystytään aidosti laskemaan, vastaanottavien koulujen kunto varmistamaan sekä aito kuuleminen sekä vaikuttavuuden arviointi tekemään. Siksi koenkin, että lautakunta kuten myös puheenjohtaja on ollut päätösten suhteen ajan tasalla sekä kantanut vastuunsa.

Jos haluat Leo lisää vastauksia, vastaan niihin mielelläni sähköpostilla. Minuun voi aina olla yhteydessä kuka tahansa kuntalainen. Keskustelen asiasta mielelläni avoimen yhteistyön hengessä.

Jani Méling

jani.meling@lohja.fi