KIRJOITUS: L-U Kirjoitusvieras syyskuu/2019: Nyt olisi aika ( 18.09.19 )

Liikenne nojaa vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja sen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Valtaosa liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä. Liikenteen päästöjä voidaan vähentää ainoastaan ottamalla ilmastonäkökulma mukaan liikennesuunnitteluun.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen yksi keino on liikenteen painopisteen siirtäminen raiteille. Tunnin juna eli nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä yhdistää 1,5 miljoonaa suomalaista samalle työssäkäyntialueelle. Tunnin junalla luodaan vahvat edellytykset monipuolisesti työvoiman liikkumiselle, uusien yritysten sijoittumiselle laajemmalle alueelle sekä yritysten kehittymiselle ja kasvulle. Tällä kaikille voidaan vaikuttaa positiivisesti alueemme työllisyysasteeseen. Korkeakouluille nopea liikkuminen tarjoaa lisää opiskelijapotentiaalia, helpottaa tutkimusyhteistyötä sekä lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tunnin juna kytkee Suomen myös osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa. Tästä hyötyy koko Suomi.

Tunnin juna tekee työmatkoista edullisempia ja ekologisempia. Kun matka tehostuu, vähentää se myös energiakustannuksia merkittävästi. Kymmenessä vuodessa tästä koostuu merkittävä energiasäästö. Professori Hannu Piekkolan mukaan pelkästään työntekijöiden liikkuvuus suuremmalla alueella synnyttää 31-40 miljoonan euron vuotuisen positiivisen vaikutuksen kansantalouteen. Yhteisen työssäkäyntialueen synnyttämä tuottavuuden kasvu saisi aikaan 40–80 miljoonan euron lisäyksen bruttokansantuotteeseen.

Rakentaminen jättää aina jäljen luontoon. Olemassa ovela moottoritien linjaus antaa hyvän pohjan radan rakentamiselle. Täten luonnon kuormittuvuus pysyy hankkeessa kohtuullisena. Toivottavasti tulevaisuudessa yhä suurempi osa ihmisten ja tavaroiden liikuttamisesta tapahtuu raiteilla. Nopeampaa, tehokkaampaa, ekologisempaa ja edullisempaa. Kaikkien etu, eikö?

Muitakin tärkeitä ratahankkeita pitää edistää, kuten Helsinki – Tampere rataa sekä rantaradan parannusta, mutta tunnin junan suunnitteluvalmius on muita ratahankkeita selvästi pidemmällä. Hankeyhtiön perustamisen ja hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi tarvitsemme vain vahvan näyn hankkeen hyödyllisyydestä, sen näkymisen hallituksen budjetissa sekä yhteisen tahtotilan.

Jani Méling (Vihr.)

Kaupungin valtuutettu

Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja