KIRJOITUS: L-U joulukuu/2019 vastine: Yhteistyöllä parhaaseen lopputulokseen ( Länsi-Uusimaa 05.12.19 )

Kuten Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan jäsen, varavaltuutettu Ana Maria Gutiérrez-Sorainen kirjoitti 3.12.2019 Länsi-Uusimaan mielipidepalstalla, Ikkalan koulun lakkauttamista ei nostettu tasapainottamisohjelmaan mukaan. Tämän päätöksen johdosta sekä koulun kunto huomioiden, virkamiehen velvollisuus oli käynnistää tarveselvitys koulun saattamisesta vähintäänkin 75% kuntoluokkaan. Nyt Ikkalan koulun kuntoluokka on 65%. Tarveselvityksessä esitetään tilahankkeen toimijat ja niiden tilatarve, vaihtoehtoiset toimintaratkaisut tilatarpeen tyydyttämiseksi sekä tehdään esitys valittavasta toimintaratkaisusta tarkempaa hankesuunnittelua varten. Tarveselvityksen lähtökohtana on toiminnan jatkuminen nykyisissä tiloissa.

Hyvinvointijohtaja Kalske siis noudatti juurikin valtuuston tahtoa ja käynnisti tarveselvityksen, joka valmistui marraskuussa 2019. Näin tehdään aina, jos kuntoluokka on alhainen ja tiedetään, että rakennuksessa on merkittäviä korjaustarpeita. Tämä tarveselvitys oli lautakuntamme käsittelyssä 4.12.2019 kokouksessa. Tarveselvityksen pohjalta hyvinvointijohtaja oli tehnyt oman esityksensä ottaen kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon. Kaupunginhallitus kuitenkin on juuri perustanut työryhmän, joka pohtii koulutoiminnan järjestämisen periaatteita koko Lohjan kaupungin tasolla. Lautakunta yksimielisesti päätti ottaa Ikkalan koulun tarveselvityksen käsittelyyn vasta keväällä, kun työryhmä saa esityksensä koulutoiminnan periaatteista valmiiksi.

Virkamiehen tulee esittää mahdollisimman kattava ja totuudenperäinen selvitys vallitsevasta tilanteesta. Lautakunta sitten päättää sen pohjalta esityksen vietäväksi kaupunginhallitukseen ja –valtuustoon. Luottamushenkilöiden tehtävä on kysyä tarkennuksia ja lisätietoja, jos niitä tarvitaan eikä mollata virkamiehiä. Parhaan lopputuloksen saamme vankalla yhteistyöllä. Toivommekin, että jatkossa yhteistyö pysyy asiapitoisena, eikä toisia halveksivana. Päätökset, jotka sitten eri luottamuselimissä syntyvät, ovat demokratialla ja parhaalla mahdollisella tiedolla tehtyjä.

Yhteistyöterveisin;

Jani Méling, Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan puheenjohtaja

Tiina Liimatainen, Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan varapuheenjohtaja