12.06.2019

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muut kuulijat

Kuten kaupunginjohtaja henkilöstökertomuksen tervehdyksessään sanoo: Vuosi 2018 oli kaksijakoinen. Sitä se tosiaan oli. Hienoja tapahtumia ja kehittämistä, kunnes kaupungin taloustilanne rävähti silmille.

 Henkilöstöjohtaja jatkaa omassa tervehdyksessään kertomalla, kuinka kaupungin toimintoja kehitettiin monella tavoin ja tavoitteena oli tehdä palveluista kuntalaisille aina vaan parempia sekä Lohjan kaupungista parempi ja turvallisempi työpaikka työntekijöille.

Monen toiminnan kehittäminen näkyikin hienosti, mutta sairaspoissaolojen sekä määräaikaisten työntekijöiden määrä kuitenkin lisääntyi. Myös työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli todella alhainen vain 52,7%.

Mistä tämä kertoo? Päästiinkö siis tavoitteisiin? Nyt olisi syytä pureutua näihin lukuihin todella ja selvittää todelliset syyt. Kertooko alhainen vastausprosentti siitä, ettei kyselylle ole ollut aikaa vastata? vai kenties siitä, että kyselyllä ei koeta olevan vaikutusta mihinkään? Käydäänkö kyselyt siis kaikkien kanssa läpi ja analysoidaan henkilöstön kanssa? Onko lähiesimiestyöskentelyä tarkasteltu ja tehty toimenpidesuunnitelmat tulevalle?

Henkilöstöjohtaja kirjoittaa myös, kuinka toinen vuosi organisaatiouudistuksen jälkeen on tuonut vakautta ja varmuutta. Tämä siis olisi hyvä vaihe arvioida ja tarkastella organisaatiouudistuksen vaikutuksia.

Valtuustossa tehtiinkin 13.6.2018 aloitteen kaupungin organisaatiouudistuksen ja sen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin hallituksessa tätä käsiteltiin 6.8.2019 ja kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernihallinnon valmisteltavaksi. Aloitteessa pyydettiin teettämään objektiivinen selvitys viimeistään keväällä 2019. Tästä selvityksestä ei henkilöstökertomuksessa kuitenkaan puhuta. Onko se siis tehty? Hallintosäännön uudistaminen on kuitenkin käynnissä. Mikä on hyvä asia.

Organisaatiouudistus, talouden tasapainottaminen sekä työmäärien lisääntyminen kuormittavat henkilöstöä varmasti. Oma tai työkaverin työ voi olla vaarassa ja tiedetään, ettei eläköityvien henkilöiden tilalle ehkäpä palkata uusia työntekijöitä vaan työt jaetaan. Eikä ole varmuutta tulevaisuudesta.

Näiden syiden johdosta olisimme kaivanneet henkilöstökertomukseen konkreettisia tulevaisuuden toimia ja suunnitelmia. Toiseksi viimeisen otsikon mukaan haluttuun tulokseen ei siis päästy. Tämä asettaa työhyvinvoinnin vieläkin merkityksellisempään asemaan kuluvana vuonna. Aito kuuleminen, kuunteleminen ja vaikuttamisen mahdollisuus ovat avain sanoja.

Vihreä valtuustoryhmä toivookin, että esimiehet ottavat työhyvinvoinnin nyt tärkeimmäksi arvioinnin ja tarkastelun kohteeksi ja he tekevät konkreettisen toimenpideohjelman mainitsemieni lukujen parantamiseksi.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta;

Jani Méling

Jaa Sivu