06.09.2018

Onnea uuden lähiliikuntapaikan johdosta!

Tämä on mielettömän hieno asia, että jälleen olemme saaneet Lohjalle yhden lähiliikuntapaikan lisää.

Harrastustoiminta on pääosin maksullista ja osalla perheissä lasten harrastustoiminnasta joudutaan tinkimään, kun perheen taloustilanne on tiukilla. Tällaisilla kaikille suunnatuilla lähiliikuntapaikoilla voi liikkua ilmaiseksi. Kuten aikaisemmin rakennetut lähiliikuntapaikat ovat osoittaneet, ovat ne ahkerassa käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tästä iso kiitos Lohjan Liikuntakeskukselle sekä Lohjan kaupungille.

Liikunnan terveyshyödyt me kaikki tiedämme, mutta liikunnalla on myös muita hyötyjä. Lasten ja nuorten harrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat useidenkin tutkimusten mukaan merkittävässä asemassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Liikunnan terveyshyötyjen ja liikuntataitojen kehittymisen lisäksi liikunnalla on myönteinen vaikutus minäkuvan kehittymiseen. Vuorovaikutustaitoja ja reilun pelin henki opitaan luontevasti tekemisen lomassa. Liikunta vaikuttaa positiivisesti aivoihin, oppimiseen ja tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, ja sitä kautta koulumenestykseen.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastaa, liikkua, toimia ja kuulua johonkin omanikäistensä yhteisöön. Liikunta tuottaa onnistumisen kokemuksia ja antaa eväitä hyvän itsetunnon kehittymiseen.

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen perustuu siihen, että ymmärrämme liikunnan harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä. Liikunnan markkinoiminen perustuu siihen, että ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia omaehtoiseen liikuntaan tuodaan esille. Vanhempien esimerkki ja tuki ovat keskeisessä roolissa fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Myös ikä vaikuttaa niin, että liikunnan harrastaminen vähenee murrosiässä.

Tässä lähiliikuntapaikassa on hienosti otettu mukaan lasten osallisuus ja he ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa heille mieluista lähiliikuntapaikkaa. Toivon tämän saavan myös yläkouluikäiset ja sitäkin vanhemmat mukaan liikkumaan.

Haastankin nyt kaikki lapset ja nuoret tuomaan myös vanhempanne mukaan tänne lähiliikuntapaikalle liikkumaan ja tutustumaan kaikkeen, mitä täällä voi tehdä. Näin kaikki me saamme yhdessä uusia iloisia liikunnallisia kokemuksia.

Jaa Sivu