01.03.2021

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti viime kokouksessaan uuden tasapainotuslistan toteutumisesta. Listalla oli paljon raskaita, laatuun ja asukkaisiin vaikuttavia asioita. Yhtä aikaa lautakunnissa kiertää ensi vuoden talousarvioesitys, joka hyväksytään joulukuun valtuustossa. Molemmissa esityksissä on ehdotuksia, jotka maksavat, mutta tuovat säästöä pitkällä aikavälillä. Tällaisia ovat esimerkiksi avoin varhaiskasvatus sekä Ohjaamo-toiminta.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on hyvin suunniteltua ja tarkasti järjestettyä. Se on ammattimaista lapsiperheiden varhaista tukemista. Kaikki lapset eivät ole päiväkotien varhaiskasvatuksessa. He ja heidän perheensä tarvitsevat myös tukea ja apua. Avoimen varhaiskasvatuksen supistaminen edellisellä kerralla näkyy jo nyt perhekeskuksien kasvavalla asiakasmäärillä. Jos sitä vieläkin supistetaan, kasvaa myös päiväkotipaikkojen tarve. Tämä olisi huomattavasti kalliimpi ratkaisu.

Monialaisesti toimiva ohjaamo antaa nuorille heidän tarvitsemansa palvelut sujuvasti, saumattomasti sekä oikea-aikaisesti. Ohjaamotoiminnan suorat vaikutukset näkyvät muun muassa työllistyvyydessä, nuoren osallisuudessa, psyykkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä sekä arjen hallinnassa. Tutkimuksessa tehtyjen kustannus-hyöty-laskelmien perusteella Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä. Ohjaamon kustannukset ovat lyhyen aikavälin juoksevia kuluja, mutta myönteiset taloudelliset vaikutukset toteutuvat pääosin pitkällä aikavälillä. Ohjaamoratkaisut näkyvät taloudellisina hyötyinä, ei vain lähivuosina, vaan kumuloituvina hyötyinä jopa vuosikymmenten kuluttua. Onko tästä siis varaa luopua?

Varhainen tuki ja tarvittava mahdollinen puuttuminen estää erilaisten tilanteiden kärjistymistä myöhemmin laajemmaksi tuen ja avun tarpeeksi. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevyys tuottavat säästöä korjaaviin palveluihin, mutta se vie oman aikansa. Jos näistä palveluista luovutaan, maksaa se kaupungillemme ison hinnan. Halutaanko siis katsoa vain paria seuraavaa vuotta vai pitkälle tulevaisuuteen?

Jani Méling (Vihr.)

Kaupunginvaltuutettu

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan puheenjohtaja

Jaa Sivu