01.03.2021

Lohja on monella tapaa hieno lapsiperheiden kaupunki. Vahvuutemme on ehdottomasti se, että luonto on kaikkialla lähellä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia järjestetään kaupungissamme kiitettävästi, mutta alueen vaihteleva luonto järvineen, harjuineen ja metsineen tarjoaa itsessään valmiit puitteet mielekkääseen ja terveelliseen tekemiseen. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovatkin yksi tärkeimmistä seikoista asukkaiden viihtyvyyden kannalta.

Lapsiperheiden arki on luonnollisesti paljon muutakin kuin harrastukset. Siihen kuuluu ennen kaikkea peruspalvelut mm. varhaiskasvatus, peruskoulu ja terveydenhuolto. Kaupunkistrategiassamme 2017–2025 Lohjan vahvuuksiksi on nostettu sujuva asiointi, toimiva aluekeskus palveluineen sekä elinvoimainen maaseutu. Strategiassa myös luvataan: ” Tuotamme laadukkaita palveluja kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kehitämme palveluja suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti asukkaiden kanssa yhteistyössä. ” Yhdeksi tärkeäksi strategiseksi kärjeksi on nostettu myös lapsiystävällisyys, jonka toimenpiteenä on lapsivaikutusten arviointi.

Lohjan kaupunki sai lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen vuonna 2018. Kaupunki asetti vuosille 2018-2020 Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle tavoitteet, joihin ei kuitenkaan tällä kertaa, emmekä täten saaneet toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta.

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä, josta Unicefkin antoi kiitosta. Esimerkiksi osallisuutta ja kuulemista on lisätty varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä oppilaskuntien sekä nuoriso- ja varttivaltuuston toiminta on vakiintunut. Valtuustojen aloitteista on tullut mm.  salaattibaareja kouluille sekä hidasteita koulujen eteen turvallisuutta lisäämään.

Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen saaminen jäi tällä kertaa kiinni lapsivaikutusten arvioinnista, vaikka se onkin strategiaan kirjattu. Valtuusto hyväksyy syksyllä uudet talouden tasapainottamislistat. Nyt on siis juuri oikea hetki miettiä kaupunkistrategiaamme ja sen tavoitteita. Mitkä vaikutukset päätöksillä on lapsiperheiden arkeen? Miten pääsemme asettamaamme visioon Suomen mielenkiintoisemmasta ja kehittyneimmästä kaupungista myös lapsiperheiden näkökulmasta?

Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen uusiminen on mahdollista jälleen vuonna 2021. Sen eteen meidän on tehtävä töitä! Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissakin korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, voivat heidän vanhempansa ja isovanhempansakin hyvin. Kun lapsi saa kasvaa hyvinvoivana, tulee hänestä aikanaan hyvinvoiva aikuinen, jolla on edellytyksiä tehdä töitä ja jatkaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa seuraavissa sukupolvissa eteenpäin.

Mukavaa kesää toivottaen;

Jani Méling (vihr.)

Kaupunginvaltuutettu

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan puheenjohtaja

Jaa Sivu