01.03.2021

Lohjan talouden tasapainottamislistojen käsittely jatkaa hallituksen kautta matkaa valtuustoon. Yksi iso keskustelun aihe on kouluverkko. Lohjan lähikouluryhmä järjesti 18.08.2020 keskustelutilaisuuden lähikouluista, johon osallistui viranhaltijoiden lisäksi kahdeksan valtuutettua. Panelisteista suurin osa näki lähikoulujen tärkeyden Lohjan vetovoimatekijänä.

Tasapainottamislistalla olevat koulujen lakkauttamiset eivät ole lakkautuslistalla ensimmäistä kertaa. Kuluvan valtuustokauden aikana niitä on tuotu listalle tasaisin väliajoin. Suurimmasta osasta kouluja on jo aikaisempia lautakuntien sekä valtuuston päätöksiä ja linjauksia. Myös tulevaan tasapainottamislistaan Palvelutuotanto- sekä Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta ovat ottaneet kantaa. Näitä asiantuntijalautakuntien lausuntoja tulisi tulevissa päätöksissä kunnioittaa.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta totesi yksimielisessä lausunnossaan, että Lohjalla on monimuotoinen kouluverkko, josta tulisi pitää huolta ja pitää vetovoimatekijänä. Taloutta tasapainottaessa tulisi ottaa huomioon citymaalaisuuden ja monipaikkaisuuden trendit sekä poikkeustilan tuomat mahdolliset muuttosuuntaukset maaseudulle. Kouluverkon kehittämisessä tulee ottaa huomioon koulutoiminnan järjestämisen periaatteet-työryhmän selvitys, kun se on hyväksytty sekä muut aiemmin tehdyt linjaukset.

Koulutoiminnan järjestämisen periaatteet-työryhmän selvitys ei ole vielä valmis, eikä alueiden pitkän tähtäimen suunnitelmia ole tehty. Tästä huolimatta päätöksentekoon tuodaan monien koulujen lakkauttamisesitys. Suunnitelmalliseen päätöksentekoon tämä ei kuulu. Ennen kuin näin merkittävät asiat ovat päätöksenteossa, pitää edellä mainitut selvitykset olla valmiina sekä vaikuttavuuden arvioinnit ja investointikustannuslaskelmat tehty.

Sitra totesi ”Megatrendit 2020” raportissaan, että perheiden halu väljempään asumiseen on nousussa. Jopa 44% suomalaisista haaveilee maallemuutosta. Lohjalla on kaikki edellytykset vastata tähän trendiin. Meillä on mahdollisuus käydä koulua sekä kaupungissa että maaseudulla. Nyt olisi äärimmäisen tärkeää kehittää tätä Lohjan vetovoimatekijää. Koulujen lakkauttamisesitykset eivät sitä valitettavasti tee.

Rakennetaan yhdessä jokaiselle sopiva opinpolku.

Jani Méling (vihr.)

Kaupunginvaltuutettu

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan puheenjohtaja

Jaa Sivu