08.06.2018
  
Blogi, Kunnanvaltuusto, Mielipidekirjoitukset, Politiikka

Itäisen Lohjan palvelurakenne ja –verkkoselvitystyöryhmä on päätynyt esittämään Mäntynummen alueen koulujen vahvaa keskittämistä. Itse työryhmän jäsenenä en näe tätä parhaana ratkaisuna.  Mielestäni keskittäminen ei takaa sitä laatua ja vetovoimaisuutta alueelle, jota nyt tarvitaan. Tutkimusten mukaan laadukkaimman ja parhaimman opetusta annetaan noin 250 oppilaan alakoulussa. Tällöin resurssit, oppilaantuntemus ja laatu ovat parhaimmillaan. Yhtenäiskouluista ei vastaavia tutkimuksia ole tehty.

Mäntynummen alueen lapsimäärä on väestösuunnitteiden mukaan laskeva. Väestösuunnitteissa ei kuitenkaan huomioida kattavasti alueen tulevaa lisärakentamista.  Jotta lapsimäärän muutokset ja resurssien paras mahdollinen käyttö tulee huomioiduksi, pitää kouluverkkoa siis miettiä uudella tavalla. Mutta onko paras tapa aina keskittäminen? On totta, että pienehköt, noin 100 oppilaan koulut ovat haastavia ylläpidettäviä. Tämän johdosta voidaankin miettiä voisiko ratkaisuksi tulla Mäntynummen yhtenäiskoulun alakoululaisten siirtäminen Asemanpellon ja Perttilän kouluihin. Tällöin Mäntynummen koulusta saataisiin pienemmällä rahalla toimiva ja terve yläkoulu.  Vastaavasti Perttilän koulua laajennettaisiin pian toteutettavan kattoremontin yhteydessä kahdella lisäluokalla. Näihin tiloihin on olemassa jo valmiit suunnitelmat. Asemanpellon koulu puolestaan tarvitsisi hiukan laajennusta toimiakseen sopivan kokoisena alakouluna. Lehmijärven ja Pullin ”kyläkoulut” jatkaisivat toimintaansa elinvoimaisina kouluina ja niiden tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun tunnin juna tulee ja asukasmäärä sillä puolella harjua kasvaa runsaasti.

Edellä esittämässäni mallissa esiopetuksen tilat rakennetaan molempien alakoulujen yhteyteen. Lisäksi alueelle rakennetaan korvaavat tilat poistuville päiväkodeille 0-5 –vuotiaiden osalta.

Pitääkö kaikkien alueiden olla siis samanlaisia? Voisiko itäinen Lohja olla mallina monimuotoinen ja sen alakoulut olisivatkin sateliittikouluja, joista lapset siirtyvät sitten Mäntynummen yläkouluun? Onko nyt aika muuttaa suuntaa ja nostaa Lohjan väkiluku kasvuun? Tähän on käytettävä kaikkia keinoja ja yksi niistä on Lohjan pitäminen elinvoimaisena ja myös kyläkoulujen ja Lohjan moninaisuuden kehittäminen. Kaupungin eri alueiden monimuotoisuuden ymmärtäminen lisää koko Lohjan vetovoimaa. Lohjalle mahtuu eri kokoisia yksiköitä ja keskittymiä. Miksi emme antaisi tähän mahdollisuutta?

Asukkaiden kuulemistilaisuudessa ja kannanotoissa asukkaat eivät löytäneet keskittämisestä positiivisia asioita. Lohja on lapsiystävällinen kunta ja yhtenä arvona on asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen. Tämä olisi nyt sitä.

Tämä malli on vaihtoehdoista halvin toteuttaa ja vaikutus koulukuljetuskustannuksiin on vähäinen. Sen sijaan tuntikehyssäästöä sekä säästöjä kiinteistökuluissa tulisi tässä mallissa runsaasti.

Kehittyvän Lohjan puolesta;

Jani Méling, Vihreät

Jaa Sivu