14.04.2019

Vuonna 1998 Islannissa aloitettiin pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ nuorten päihteidenkäytön vähentämiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, näemme tämän työn huikeat tulokset: Islantilaisten nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt murto-osaan aikaisemmasta.

 

Avainajatuksena Islannissa on ollut, että ongelmien ennakoiminen mahdollistaa niiden tehokkaan ennaltaehkäisemisen. Eli ajatuksena on toimia positiivisin keinoin ennen varsinaisten ongelmien syntymistä. Valistuksesta siirryttiin mielekkään tekemisen ja erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen. Vaikka ajatuksena olikin, ettei yksittäisillä rajoituksilla ja kielloilla saada aikaan muutosta, otettiin avuksi kuitenkin myös lainsäädäntö. Lainsäädännön kautta määriteltiin nuorille yhteiset kotiintuloajat, nostettiin tupakan ja alkoholin myynnin ikärajoja sekä kiellettiin päihteiden mainonta. Tämä kaikki suunniteltiin ja sovittiin yhteistyössä vanhempien, virkamiesten ja päättäjien kanssa. Tehtiin yhdessä. Ei pelkästään koko kylä kasvata, vaan koko kansakunta kasvattaa!

 

Kokeileminen ja kokemusten etsiminen kuuluu nuoruuteen, mutta senkin voi tehdä ilman päihteitä. Kun aivot koukuttuvat harrastuksista, liikkumisesta ja rakkaudesta, ei päihteitä enää tarvita. Islannin mallissa kaikille nuorille on tarjolla jokin harrastus. Tähän panostetaan myös taloudellisesti. Jokainen 6-18-vuotias lapsi ja nuori saavat vuosittain noin 420 euron tuen itselleen mieleisen harrastuksen kustantamiseen. Näin jokaisella on varaa harrastaa, perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Harrastuksen ei tarvitse olla kilpailutasoinen, mutta mieleinen sen tulee olla. Harrastuksen valitsee nuori itse. Se voi olla niin jalkapalloa kuin tanssia, taidetta tai musiikkiakin. 

 

Suomessa nuorten tilanne ei onneksi ole yhtä huono kuin Islannissa oli vuonna 1998. Kuitenkin tilastolliset erot Islannin nykytilanteeseen verrattuina ovat merkittäviä.  Suomalaisista 15-16-vuotiaista nuorista 25,9% hyväksyy tupakoinnin ja heistä 6,9% tupakoi päivittäin. Islannissa vastaavasti päivittäin tupakoivia 15-vuotiaita on 3%. Suomessa 15-16-vuotiaista nuorista 10,2% juo itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Humalajuomisen hyväksyy 23,8% nuorista. Islannissa itsensä juo kuukausittain humalaan vain 5% nuorista. Myös kannabiskokeilut ovat Islannissa vähäisempiä kuin Suomessa.

Islannin mallia on kokeiltu jo 18 Euroopan maassa. Suomi oli mukana lyhyen aikaa vuonna 2008. Tuolloin menetelmän pilotin sponsorina oli yritys, ja jatkorahoituksen olisi pitänyt tulla valtiolta ja viranomaisilta. Suomessa ei mielestäni ymmärretty sitä, mitä olisimme voineet yhteiskuntana hyötyä, mikäli rahoitus mallin jatkamiseen olisi löytynyt. Nyt voisi olla tämän muutoksen aika. 

 

Kyse on investoinnista tulevaisuuteen. Kyse on investoinnista, joka säästää rahaa. Rikollisuus, työttömyys, päihderiippuvuus, syrjäytyminen sekä sosiaalitukien tarve vähenevät. Samalla suomalaisten hyvinvointi, terveys ja elinolot paranevat. Kyse on investoinnista, joka toisi tullessaan sekä taloudellista että inhimillistä hyvää. Luodaan Suomeenkin yhteisten arvojen ja toiminnan malli, jonka takana voivat seistä niin nuoret kuin aikuistenkin. Yhdessä.

 

Jani Méling

Kansanedustajaehdokas (Vihr.)

Uusimaa

Jaa Sivu