ALOITE: Valtuustoaloite 26.8.2020: Nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuustoon ( 26.08.20 )

Nuorten ja politiikan raja-aitoja on madallettava. Meidän tulee antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa heitä ympäröivän yhteiskunnan asioihin ja toimia useiden kaupunkien lailla edelläkävijöinä mahdollistaen vuoropuhelu nuorisovaltuutettujen ja kaupunginvaltuutettujen välillä. Tämä myös parantaa tiedonkulkua sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

Lapset ja nuoret haluavat olla aktiivisia omassa elämässään, helposti ajatellaan, että voidakseen osallistua politiikkaan, tulee olla jo valmiiksi konkari. Nuorilla on kuitenkin paljon hyviä, perusteltuja ja raikkaita ajatuksia. He ovat myös oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Osallisuudessa on kysymys nuoren vaikutusmahdollisuuksista itselle tärkeissä asioissa, sekä meille kaikille yhteisissä tärkeissä asioissa. Heillä on tunne siitä, että vaikuttaminen kannattaa, nyt ja tulevaisuudessa. Tätä tunnetta meidän tulee vahvistaa ja tukea.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen vaatii meiltä toimintakäytäntöjen muuttamista. 

Myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tuo esille, että Kuntaliitto pitää hallintosääntömallissaan (Suomen Kuntaliitto 2016, 94§) nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeutta sekä valtuustossa että muissa toimielimissä tarkoituksenmukaisena.

mä on mahdollisuus rakentaa nuorille silta politiikkaan. Lapsissa ja nuorissa on kuitenkin tulevaisuutemme; myös tulevaisuudessa tarvitsemme vahvoja ja varmoja poliitikkoja.

Aloite: Lisätään hallintosääntöön, että

Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä sekä matkakustannusten korvaamisessa sovelletaan soveltuvin osin myös nuorisovaltuuston eri luottamuselinten edustajiin.

Jatkossa harkitaan nuorisovaltuuston edustajille läsnäolo-ja puheoikeutta myös hallituksen kokouksiin.

Lohjalla 26.08.2020

Vihreän valtuustoryhmän puolesta;

Jani Méling ja Anne-Mari Vainio