ALOITE: Julkisten graffitiseinien lisäämisestä Lohjan eri alueille sekä katutaiteen salliminen ( Tehty valtuustossa 13.06.18 )

Monet kunnat ovat lisänneet kaupungin viihtyvyyttä julkisilla graffitiseinillä sekä erilaisilla katutaiteen muodoilla. Mm. Helsingissä eri alueita koristavat harmaanakin talvipäivänä värikkäät graffitit siellä ja täällä, varta vasten niille pystytetyillä seinillä, lisäksi joillain alueilla vanhojen, rapistuneiden rakennusten seinäpinnoille on annettu lupa maalata taideteoksia.


Vuonna 2017 Helsingissä juuri nämä, kaupungin kulttuurikeskuksen pystyttämät graffiti-seinät ovat muuttaneet paljon. Maalausmahdollisuuden ovat ottaneet omakseen kaiken ikäiset, niin lapset vanhempineen kuin myös nuoret ja pitkän linjan graffiti-maalarit. Alueelta löytyy nykyään erityinen spray-maaliliike ja sen yhteydessä pieni katutaiteen Make Your Mark -galleria.


Spraymaalipurkin voi nähdä nykyisin niin nuoren pojan kuin iäkkäämmän naisenkin kädessä. Luvallisilla maalauspaikoilla voikin käydä koko perhe yhdessä. Graffitit ovat päässeet huonosta maineestaan ja niiden maalaamisesta on tullut jopa buumi. Graffitia ei mielletä enää sillan alla olevaksi töhryksi. Maalaamisesta on tullut myös perhetapahtuma. Niin sanotuilla vapailla seinillä perhe voi käydä yhdessä kokeilemassa spraymaalaamista.


Saimme Aurlahteen Lohjan toisen graffitiseinän! Se on rakennettu sinne jäädäkseen ja sai jo heti hienot taideteokset molemmille puolille. Nyt se on siellä kaikkia nuoria taiteilijoita varten. Graffitiseinä on avoin kenelle tahansa eikä sitä ole rajattu, miten seinään tulisi maalata. Tällaisia seiniä voisi pienellä kustannuksella rakentaa ympäri Lohjaa. Maailmalla on jo nähty, miten laittomat maalaukset ovat vähentyneet, kun lailliset graffitiseinät ovat lisääntyneet. Lohjalla Harjulan graffitiseinän tultua, ei toimintakeskus Harjulan seinästä ole löytynyt yhtään sotkua, joita aikaisemmin oli useasti. Graffitimaalaus voisi muuttua enemmän taidemuodoksi, kuin töhrimiseksi. Ne myös elävöittävät ja kaunistavat maisemaa. Tämän katutaiteen voisi Lohjalla laajentaa koskemaan myös sähkökaappeja. Näin on tehty esim. monessa muussa kaupungissa. Kaupunginosat voisivat kilpailla hienoimman sähkökaapin tittelistä.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi yhdessä virkamiesten kanssa selvittämään eri puolilta Lohjaa julkisten graffitiseinien sijoituspaikkoja ja lisäämään niitä suunnitellusti eri puolille Lohjaa. Samalla tarkasteltaisiin katutaiteen hyödyntämistä elävöittämään muutoinkin eri alueiden katukuvaa. 

Aloitteella on nimellinen kustannusvaikutus, mutta siivouskustannukset julkisten rakennusten seinistä vähenisivät.
 

Lohjalla 12.06.2018

Jani Méling (Vihr.)